Direct naar de inhoud.

Contributie

Contributiekosten vanaf 1 september 2023

Groepper jaarper maand
Jeugd t/m 13 jaar€ 144,-€ 12,-
14 t/m 17 jaar€ 192,-€ 16-
18 jaar en ouder€ 288,-€ 24,-
Gezinslidmaatschap
twee personen 18 jaar en ouder€ 480,-€ 40


Hoe je contributie kunt betalen

  1. Maandelijkse overschrijving: automatisch zelf betalen van het maandbedrag.
  2. Halfjaarlijkse overschrijving: je betaalt voor 31 augustus de helft en voor 31 januari de andere helft. Dus de totale jaarcontributie in twee gelijke bedragen.
  3. Overschrijving in één keer: je betaalt de totale jaarcontributie voor 31 januari

Rekeningnummer: NL83 SNSB09 0260 1318 
Ten name van: Volop`69 te Oude Pekela


Opzeggen lidmaatschap

Een lidmaatschap duurt van 1 september tot en met 1 september. Je blijft lid tot wij een opzegging per mail via ledenadministratie@volop69.nl hebben ontvangen. Mocht je je lidmaatschap van Volop’69 willen opzeggen, doe dat dan voor 1 juni van het lopende jaar. Hoezeer wij het ook betreuren als leden hun lidmaatschap opzeggen, willen we dat graag voor 1 juni weten zodat de Technische Commissie hier rekening mee kan houden bij de opgave van de teams aan de NeVoBo en met de voorlopige teamindeling. Ontvangen wij de opzegging na 1 juni dan dient de volledige contributie voor het daaropvolgende seizoen te worden betaald. Alleen in bijzondere situaties kan het bestuur overgaan tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de contributie.


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor inschrijving bij een sportclub. Meer informatie is te vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen/.

Onze sponsoren