Direct naar de inhoud.

Historie

In de tweede helft van de zestiger jaren van de vorige eeuw organiseerden de gemeenten Beilen, Leek en Oude Pekela jaarlijkse sportuitwisselingen voor hun eigen ambtenaren. Eén van de onderdelen was volleybal en dat was best problematisch voor Oude Pekela. De plaats had namelijk geen volleybalvereniging. Een Pekelder ambtenaar van die tijd wist dat op de MULO-school een jonge leraar was benoemd, die lid was geweest van een volleybalvereniging in de stad Groningen. Dit was Henk Naarding. Er werd hem gevraagd om een aantal enthousiastelingen te trainen. En dat wilde hij met veel plezier doen.

Benny Trof, politieagent bij de toenmalige rijkspolitie van Oude en Nieuwe Pekela, en Henk Naarding (de MULO-leraar) staken medio 1969 de koppen bij elkaar om een volleybalvereniging op te richten. Met een berichtgeving in het Pekelder Blad van die tijd werden geïnteresseerden uitgenodigd voor een bijeenkomst in september. Dit was in de kantine van de sporthal. De opkomst overtrof alle verwachtingen! Zo’n twintig mensen waren aanwezig en het enthousiasme was zo groot. Volop’69 was vanaf dat moment een feit. Er werd een bestuur gekozen en de eerste taak van dit bestuur was het reserveren van trainingstijd in sporthal De Wenakker. Een jaar later werd Volop’69 uitgebreid met een dames-, een jeugd- en een recreantenafdeling. Het ging de eerste jaren direct goed met de nieuwe vereniging, zowel qua ledental als qua resultaten. Met dank aan de heer H. Naarding

Onze sponsoren