Direct naar de inhoud.

Meetrainen of lid worden?

Vul onderstaand formulier in

Ben je enthousiast geworden en wil je komen volleyballen bij Volop’69? Vul jouw gegevens in, verstuur het formulier en wij nemen contact met je op. Onder het formulier staat informatie over de contributie en het lidmaatschap.

Aanmelden
Wil je meetrainen of aanmelden als lid?
Heb je volleybal ervaring?
Wil je wedstrijden spelen?

Contributiekosten vanaf 1 september 2023

Groepper jaar per maand
Jeugd t/m 13 jaar€ 144,- € 12,-
14 t/m 17 jaar€ 192,- € 16-
18 jaar en ouder€ 288,- € 24,-
Gezinslidmaatschap
twee personen 18 jaar en ouder€ 480,-€40,-


Hoe je contributie kunt betalen

  1. Maandelijkse overschrijving: automatisch zelf betalen van het maandbedrag.
  2. Halfjaarlijkse overschrijving: je betaalt voor 31 augustus de helft en voor 31 januari de andere helft. Dus de totale jaarcontributie in twee gelijke bedragen.
  3. Overschrijving in één keer: je betaalt de totale jaarcontributie voor 31 januari

Rekeningnummer: NL83 SNSB09 0260 1318 
Ten name van: Volop`69 te Oude Pekela


Opzeggen lidmaatschap

Een lidmaatschap duurt van 1 september tot en met 1 september. Je blijft lid tot wij een opzegging per mail via ledenadministratie@volop69.nl hebben ontvangen. Mocht je je lidmaatschap van Volop’69 willen opzeggen, doe dat dan voor 1 juni van het lopende jaar. Hoezeer wij het ook betreuren als leden hun lidmaatschap opzeggen, willen we dat graag voor 1 juni weten zodat de Technische Commissie hier rekening mee kan houden bij de opgave van de teams aan de NeVoBo en met de voorlopige teamindeling. Ontvangen wij de opzegging na 1 juni dan dient de volledige contributie voor het daaropvolgende seizoen te worden betaald. Alleen in bijzondere situaties kan het bestuur overgaan tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de contributie.


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor inschrijving bij een sportclub. Meer informatie is te vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen/.


Onze sponsoren